6. Kapittel 3: Valgets kval: Store avgjørelser I

Kapittel 3.1 Økonomiske valg

Kapittel 3.2 Vi forklarer: kvantorer 📕

  • B2

  • Fast-track

Starts in in 22 days

02 Mar at 11:00 - 12:50
Beate Valberg

Beate Valberg

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.