17. Kapittel 7: Kom arbeidslyst: Arbeidsliv I

Kapittel 7.1 Å ta jobben med seg hjem
Kapittel 7.2 Vi forklarer: ordlaging 📕

Kapittel 7.3 HMS og ansattvern

  • B2

  • Fast-track

Starts in in 3 months

20 Apr at 11:00 - 12:50
Beate Valberg

Beate Valberg

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.