11. Kapittel 4: Mange bekker små: Miljøengasjement II

4.2 Vi forklarer: Preposisjoner 📕

  • vi repeterer stedspreposisjoner og andre preposisjoner

4.3 Vi forklarer: partikkelverb 📕

4.6 Landbruk

4.7 Mat

 
  • B2

  • Fast-track

Starts in in 18 days

27 Jun at 09:00 - 10:50
Nancy Øvrehus

Nancy Øvrehus

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level