Norsk kultur og historie

Vi snakker sammen om kulturen i Norge og sammenligner med andre land.
Vi skal også lære om samene i Norge og deres historie.
 
Hva er tradisjoner i Norge? Hva er viktig for nordmenn.
 
Grammatikk
 - preteritum
 - presens perfektum.
  • B1-1

  • Fast-track

COMPLETED

18 Sep at 16:30 - 18:30
Sigrun Justesen

Sigrun Justesen

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B1

B1 Intermediate level