Presens perfektum

Vi ser på bruken av presens perfektum

Vi jobber med felstskjema på norske setninger 

  • B1 business norsk

  • Fast-track

COMPLETED

20 Sep at 16:30 - 18:30
Sigrun Justesen

Sigrun Justesen

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B1

B1 Intermediate level