2. Kapittel 1: Bli kjent med Samaneh og gjengen 👋🏽 II

Kapittel 1.4 Vi forklarer: Preteritum og presens perfektum 

Kapittel 1.3 Vi forklarer: modalverb, infinitiv og presens 📕

  • Vi forklarer: skal, vil eller kommer til å? 📕

Kapittel 1.5 Erfaringer og fremtidsplaner 💭

Læringsmål: 

Du lærer om forskjellen mellom skal, vil og kommer til å.

Du repeterer preteritum og presens perfektum.

Du lærer å fortelle om erfaringer og planer.

Du lærer om NOKUT.

Du lærer forskjellen på "lyst til" og "lyst på".

 

  • B1

  • Fast-track

COMPLETED

08 Feb at 19:00 - 20:50
Heidi Tofteberg

Heidi Tofteberg

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B1

B1 Intermediate level