3. Kapittel 2: Samliv og familietyper ❤️ I

Kapittel 2.1 Fem på gata: familietyper 🎤

Kapittel 2.2 Vi forklarer: possessiver 📕

  • ikke- refleksive possessiver

  • substantiv og possessiv

Læringsmål: 

Du lærer om ulike familietyper.

Du lærer å bøye substantiv for nære relasjoner.

Du lærer om ekteskap og skilsmisser.

Du lærer om possessiver.

  • B1

  • Fast-track

COMPLETED

13 Feb at 19:00 - 20:50
Heidi Tofteberg

Heidi Tofteberg

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B1

B1 Intermediate level