9. Kapittel 3: Valgets kval: Store avgjørelser III

Kapittel 3.4 Store valg

Kapittel 3.5 Vi forklarer: hypotetiske fraser 📕

Kapittel 3.7 Skriv og lær: henvendelse til en myndighet ✍️

  • B2

  • Fast-track

Starts in in about 2 months

05 Feb at 17:00 - 18:50
Gisle Tangenes

Gisle Tangenes

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.