16. Kapittel 5: Alle skal med: Organisasjonsliv II

Kapittel 5.2 Vi forklarer: passiv 📕
Kapittel 5.3 Fagforeninger
 

 
  • B2

  • Fast-track

Starts in in 3 months

28 Feb at 17:00 - 18:50
Gisle Tangenes

Gisle Tangenes

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.