9. Kapittel 3: Valgets kval: Store avgjørelser III

Kapittel 3.4 Store valg

Kapittel 3.5 Vi forklarer: hypotetiske fraser 📕

Kapittel 3.7 Skriv og lær: henvendelse til en myndighet ✍️

  • B2

  • Fast-track

Starts in in 2 months

05 Feb at 19:00 - 20:50
Anna Jelonek

Anna Jelonek

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.