10. Kapittel 4: Mange bekker små: Miljøengasjement I

4.1 Miljøengasjement

4.2 Vi forklarer: Preposisjoner 📕

  • vi repeterer tidspreposisjoner

4.5 Det grønne skiftet

 
 
  • B2

  • Fast-track

Starts in in 2 months

07 Feb at 19:00 - 20:50
Anna Jelonek

Anna Jelonek

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.