17. Norge rundt

Kap. 8
Vi jobber med
  • gradbøying av adjektiv
  • gradbøying av "mange" og "mye"

Vi øver på å beskrive og sammenligne.
  • A2

  • Fast-track

COMPLETED

07 Mar at 17:00 - 18:50
Ruben Lelivelt

Ruben Lelivelt

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.