14. Kapittel 5: Jobbsøking og høflighet 📝 III

Kapittel 5.5 Høflighet, sarkasme og underdrivelser

Kapittel 5.6 NAV og dagpenger

Kapittel 5.2 Vi forklarer: preteritum perfektum og modalverb i preteritum

  • høflighetsfraser

  • modalverb i preteritum

Læringsmål: 

Du lærer typiske høflighetsfraser på norsk.

Du lærer hvordan du kan forstå om noen er sarkastiske, ironiske eller underdriver.

Du lærer om NAV.

Du lærer om dine rettigheter ved sykdom, permittering og arbeidsledighet.

Du lærer om preteritum perfektum

  • høflighetsfraser

Du lærer om modalverb i preteritum.

  • B1

  • Fast-track

COMPLETED

09 Jan at 09:00 - 10:50
Margareth Berg

Margareth Berg

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B1

B1 Intermediate level