22. Kapittel 8: Natur og kultur🌲 II

Kapittel 8.3 Ut av vinterdvalen ☀️

Kapittel 8.4 Hytteliv og campingliv

Kapittel 8.2 Vi forklarer: gradbøying av adjektiv📕

  • gradbøying av "mange", "få", "mye" og "lite"

Lærigsmål: 

Du lærer typisk sommervokabular.

Du leser noen assosiasjoner til sommeren.

Du lærer om norsk hyttekultur og campingliv.

Du lærer å gradbøye kvantorer.

 

  • B1

  • Fast-track

COMPLETED

06 Feb at 19:00 - 20:50
Margareth Berg

Margareth Berg

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B1

B1 Intermediate level