10. Kapittel 4: Helse og livsstil 👩‍⚕️👨🏾‍⚕️ II

Kapittel 4.3 Samaneh går til psykolog

Kapittel 4.2 Vi forklarer: leddsetninger 📕

  • årsakssubjunksjoner

  • betingelsessubjunksjoner

  • motsetningssubjunksjoner

  • hensiktssubjunksjoner

Læringsmål: 

Du lærer om psykisk helse.

Du lærer å uttrykke følelser.

Du lærer om struktur i leddsetninger.

Du lærer 

  • årsakssubjunksjoner

  • betingelsessubjunksjoner

  • motsetningssubjunksjoner

  • hensiktssubjunksjoner

  • B1

  • Fast-track

COMPLETED

12 Feb at 19:00 - 20:50
Marius Gaarder

Marius Gaarder

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B1

B1 Intermediate level