30. Kapittel 12 Mangfold del 1

Kapittel 12.1 Mangfold i ledselsen

Kapittel 12.2 Vi forklarer: som-setninger og utbryting 📕

  • B1

  • Fast-track

COMPLETED

24 Apr at 19:00 - 20:50
Kirusanth Ramachandran

Kirusanth Ramachandran

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B1

B1 Intermediate level