17. Kapittel 5: Alle skal med: Organisasjonsliv III

Kapittel 5.4 Bistand
Kapittel 5.5 Vi forklarer: Å-setninger og at-setninger 📕
Kapittel 5.7 Skriv og lær: referat av en podkast ✍️
 
  • B2

  • Fast-track

COMPLETED

02 Apr at 17:00 - 18:50
Tone Larssen

Tone Larssen

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level