7. Ed blir sykmeldt

Kap. 4.3 - 4.5

Vi jobber med
  • stedsadverb: Her/der og hit/dit.
  • navn på kroppsdeler.
 
Vi øver på å fortelle om følelser og om smerte. 
 
  • A2

  • Fast-track

COMPLETED

14 May at 11:00 - 12:50
Beate Valberg

Beate Valberg

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian A2

A2 Elementary level