20. KKapittel 7: Digitale og sosiale medier 📱 III

Kapittel 7.4 Maria er kildekritisk

Kapittel 7.2 Vi forklarer: adjektiv i ubestemt og bestemt form 📕

  • adjektiv eller adverb? 📕

Læringsmål: 

Du lærer om forskjellen mellom adjektiv og adverb.

Du lærer å vurdere kilder til informasjon.

Du leser Medietilsynets tips til kildekritikk.

Du reflekter over falske nyheter.

 

  • B1

  • Fast-track

COMPLETED

16 Apr at 09:00 - 10:50
Kristine Kvisli

Kristine Kvisli

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B1

B1 Intermediate level