31. Kapittel 12 Mangfold del 2

Kapittel 12.3 Mangfold og inkludering på arbeidsplassen

Kapittel 12.4 Mangfold i norsk film

  • B1

  • Fast-track

COMPLETED

28 May at 09:00 - 10:50
Kristine Kvisli

Kristine Kvisli

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B1

B1 Intermediate level