13. Kapittel 5: Jobbsøking og høflighet 📝 II

Kapittel 5.3 Joseph søker på en ny jobb

Kapittel 5.4 Jobbintervjuet

Kapittel 5.2 Vi forklarer: preteritum perfektum og modalverb i preteritum

  • indirekte tale

  • hypotetiske situasjoner

Læringsmål: 

Du lærer å skrive en CV og en søknad.

Du lærer å fortelle om dine arbeidserfaringer og evner.

Du lærer typiske spørsmål på et jobbintervju.

Du får noen tips til jobbintervjuet.

Du lærer om preteritum perfektum 

  • i indirekte tale 

  • i hypotetiske situasjoner

  • B1

  • Fast-track

COMPLETED

30 May at 09:00 - 10:50
Margareth Berg

Margareth Berg

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B1

B1 Intermediate level