10. Kapittel 4: Helse og livsstil 👩‍⚕️👨🏾‍⚕️ II

Kapittel 4.3 Samaneh går til psykolog

Kapittel 4.2 Vi forklarer: leddsetninger 📕

 • årsakssubjunksjoner

 • betingelsessubjunksjoner

 • motsetningssubjunksjoner

 • hensiktssubjunksjoner

Læringsmål: 

Du lærer om psykisk helse.

Du lærer å uttrykke følelser.

Du lærer om struktur i leddsetninger.

Du lærer 

 • årsakssubjunksjoner

 • betingelsessubjunksjoner

 • motsetningssubjunksjoner

 • hensiktssubjunksjoner

 • B1

 • Fast-track

COMPLETED

28 May at 19:00 - 20:50
Solveig Rystad

Solveig Rystad

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B1

B1 Intermediate level