17. Kapittel 6: Fra barndom til voksenliv III

Kapittel 6.5 Skolestress og kroppspress

 Kapittel 6.6 Omskolering

Kapittel 6.2 Vi forklarer: substantiv, adjektiv brukt som substantiv og sammensatte susbtantiv 📕

  • sammensatte substantiv


Læringsmål: 

Du lærer om omskolering.

Du leser om ulike erfaringer med omskolering.

Du lærer sammensatte substantiv.

  • B1

  • Fast-track

COMPLETED

20 Jun at 19:00 - 20:50
Solveig  Rystad

Solveig Rystad

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B1

B1 Intermediate level