9. Kapittel 3: Valgets kval: Store avgjørelser III

Kapittel 3.4 Store valg

Kapittel 3.5 Vi forklarer: hypotetiske fraser 📕

Kapittel 3.7 Skriv og lær: henvendelse til en myndighet ✍️

  • B2

  • Fast-track

COMPLETED

21 May at 17:00 - 18:50
Margareth Berg

Margareth Berg

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level