24. Repetisjon III

Vi repeterer kapittel 5 - 7 
Vi repeterer leddsetninger og subjunksjoner
 
  • B2

  • Fast-track

COMPLETED

11 Jul at 17:00 - 18:50
Margareth Berg

Margareth Berg

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level