8. Kapittel 3: Valgets kval: Store avgjørelser II

Kapittel 3.2 Vi forklarer: kvantorer 📕

Kapittel 3.3 Politiske valg

  • B2

  • Fast-track

COMPLETED

27 Jun at 17:00 - 18:50
Yngvil Vatn Guttu

Yngvil Vatn Guttu

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level