21. Kapittel 8: Natur og kultur🌲 I

Kapittel 8.1 Maria og Ed diskuterer den norske væremåten

Kapittel 8.2 Vi forklarer: gradbøying av adjektiv📕

Læringsmål: 

Du reflekterer over ulike væremåter.

Du lærer om én typisk norsk væremåte.

Jeg har lært om gradbøying av adjektiv.

Jeg har lært å gradbøye kvantorer.

 

  • B1

  • Fast-track

Starts in in 26 days

15 Aug at 19:00 - 20:50
Siri Anette Berge Syvaldsen

Siri Anette Berge Syvaldsen

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B1

B1 Intermediate level