28. Kapittel 11 Rettigheter og plikter del I

Kapittel 11.1 Gjengen snakker om rettigheter og plikter

Kapittel 11.2 Vi forklarer: det-setninger 📕

Kapittel 11.3 Velferdsstaten

Læringsmål: 

Du lærer vokabular knyttet til temaet "rettigheter og plikter"

Du lærer forskjellen på "å ha rett til" og "å ha rett på"

Du lærer det-setninger.

Du lærer hva en velferdsstat er.

Du lærer om plikter og goder i en velferdsstat.

  • B1

  • Fast-track

Starts in in about 2 months

10 Sep at 19:00 - 20:50
Tove Emmy Selland

Tove Emmy Selland

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B1

B1 Intermediate level