14. Kapittel 5: Jobbsøking og høflighet 📝 III

Kapittel 5.5 Høflighet, sarkasme og underdrivelser

Kapittel 5.6 NAV og dagpenger

Kapittel 5.2 Vi forklarer: preteritum perfektum og modalverb i preteritum

  • høflighetsfraser

  • modalverb i preteritum

Læringsmål: 

Du lærer typiske høflighetsfraser på norsk.

Du lærer hvordan du kan forstå om noen er sarkastiske, ironiske eller underdriver.

Du lærer om NAV.

Du lærer om dine rettigheter ved sykdom, permittering og arbeidsledighet.

Du lærer om preteritum perfektum

  • høflighetsfraser

Du lærer om modalverb i preteritum.

  • B1

  • Fast-track

COMPLETED

21 Feb at 17:15 - 19:05
Daniel Wilhelm Hansen

Daniel Wilhelm Hansen

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.