10. Kapittel 5: Alle skal med: Organisasjonsliv I

Kapittel 5.1 Organisasjoner
Kapittel 5.2 Vi forklarer: passiv 📕
Kapittel 5.3 Fagforeninger
 
  • B2

  • Fast-track

COMPLETED

07 Feb at 19:15 - 21:05
Pia Lorentzen Skjennum

Pia Lorentzen Skjennum

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.