12. Kapittel 6 Folk er folk: Mennesker og samfunn I

Kapittel 6.1 Innvandring og utvandring
Kapittel 6.2 Vi forklarer: presens og perfektum partisipp 📕

Kapittel 6.3 Barn
Kapittel 6.4 Unge

  • B2

  • Fast-track

COMPLETED

14 Feb at 19:00 - 20:50
Anna Jelonek

Anna Jelonek

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.