14. Kapittel 7: Kom arbeidslyst: Arbeidsliv I

Kapittel 7.3 HMS og ansattvern
Kapittel 7.5 Kreative yrker
Kapittel 7.4 Vi forklarer: leddsetninger med lengre adverbialfelt 📕

 
 
 
 
  • B2

  • Fast-track

COMPLETED

26 Feb at 19:00 - 20:50
Anna Jelonek

Anna Jelonek

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.