9. Kapittel 4: Helse og livsstil 👩‍⚕️👨🏾‍⚕️ I

Kapittel 4.1 Raj går til legen 🩺

Kapittel 4.2 Vi forklarer: leddsetninger 📕

struktur i leddsetninger

tidssubjunksjoner

Læringsmål: 

Du lærer helserelaterte ord og navn på kroppsdeler.

Du lærer typiske spørsmål og svar hos legen.

Du lærer om struktur i leddsetninger.

Du lærer tidssubjunksjoner.

  • B1

  • Fast-track

COMPLETED

24 Apr at 19:00 - 20:50
Malene Folkvord

Malene Folkvord

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B1

B1 Intermediate level