21. Kapittel 7: Kom arbeidslyst: Arbeidsliv I

Kapittel 7.1 Å ta jobben med seg hjem
Kapittel 7.2 Vi forklarer: ordlaging 📕
 

 
  • B2

  • Fast-track

COMPLETED

05 Jun at 09:00 - 10:50
Beate Valberg

Beate Valberg

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level