5. Kapittel 3: Valgets kval: Store avgjørelser I

Kapittel 3.1 Økonomiske valg

Kapittel 3.2 Vi forklarer: kvantorer 📕

Kapittel 3.3 Politiske valg
 
 
  • B2

  • Fast-track

Starts in in about 2 months

23 Apr at 19:00 - 20:50
Gisle Tangenes

Gisle Tangenes

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.