10. Rettigheter i arbeidslivet

Læringsmål:

  • Du lærer om NAV.
  • Du lærer om dine rettigheter ved sykdom, permittering og arbeidsledighet.

Læringsmateriale:

Samanehs reise:

  • Kapittel 5.6 NAV og dagpenger

Ekstern ressurs: yrkesnorsk.no

  • B1

  • Fast-track

COMPLETED

27 May at 17:00 - 18:40
Tove Emmy Selland

Tove Emmy Selland

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.