27. Kapittel 11 Rettigheter og plikter del 2

Kapittel 11.4 Menneskerettigheter

Kapittel 11.5 Rett og plikt til norskopplæring

Læringsmål: 

Du lærer om menneskerettigheter.

Du lærer om grunner til å demonstrere.

Du lærer om rett og plikt til norskopplæring.

Du lærer om kategorier av innvandrere.

  • B1

  • Fast-track

Starts in in 4 days

23 Jul at 17:00 - 18:50
Henrikke Astrid Klæboe

Henrikke Astrid Klæboe

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.