28. Kapittel 12 Mangfold del 1

Kapittel 12.1 Mangfold i ledselsen

Kapittel 12.2 Vi forklarer: som-setninger og utbryting 📕

  • B1

  • Fast-track

Starts in in 3 months

25 Jul at 17:00 - 18:30
Gisle Tangenes

Gisle Tangenes

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.