29. Kapittel 12 Mangfold del 2

Kapittel 12.3 Mangfold og inkludering på arbeidsplassen

Kapittel 12.4 Mangfold i norsk film

  • B1

  • Fast-track

Starts in in 4 months

27 Nov at 18:30 - 20:20
Tine Frantzen

Tine Frantzen

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.