33. Oppsummering og repetisjon + Veien videre

Vi oppsummerer og repeterer.
Vi reflekterer over hvordan det har gått på kurset.
Vi snakker om veien videre.
  • B1

  • Fast-track

COMPLETED

14 Feb at 17:00 - 18:50
Tine Frantzen

Tine Frantzen

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian B1

B1 Intermediate level