15. Repetisjon og grammatikk


  • Repetisjon av grammatikk, og muntlig trening.

  • Setningsstruktur (V2)

  • Substantiv + adjektiv

  • Verb i 4 former

  • Possessiver

  • Preposisjoner

  • A1

  • Fast-track

COMPLETED

06 Dec at 17:00 - 18:50
Profile bilde

Benedicte Vindseth

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-track Norwegian A1

A1 Beginner level