3. Du møter Samaneh og Tor II

Kap. 1.3 og 1.4 (1.5) i Samanehs reise
Vi jobber med:
  • verb i presens
  •  frekvente verb
  • ordstilling (V2)
  • Modalverb
 
Vi øver på å:
  • hilse
  • fortelle om oss selv 
  • A1

  • Fast-track

COMPLETED

17 Jan at 09:00 - 10:50
Malene Folkvord

Malene Folkvord

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian A1

A1 Beginner level