11. Sola skinner om morgenen

 Kap.6 og kap. 7 

Vi jobber med: 

 • tider på døgnet 

 • tids- og stedsadverb -

 • å fortelle om dagen  -

 • årstider -

Vi øver på 

 • å du lærer å fortelle om været (rep. fra kap. 3)  

 • å bruke adjektiv og adverb  -

 • park-vokabular 

 • V2 og inversjon  

 •  kino-vokabular 

 • å invitere på kino 

 • å snakke om film  

 •  uttale: o eller å 

 • A1

 • Fast-track

Starts in 22 days

14 Feb at 09:00 - 10:50
Profile selfie 2021

Malene Folkvord

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian A1

A1 Beginner level