0. Velkommen til Lingu! Hva er A2? Hva er Samanehs reise?

  • V blir kjent med Lingu.¬†
  • Vi blir kjent med plattformen
  • Vi tester ut i plattformen i praksis¬†

  • A2

  • Fast-track

COMPLETED

08 Feb at 09:00 - 10:50
Ann Magritt Skogen

Ann Magritt Skogen

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian A2

A2 Elementary level