4. Kapittel 2: Likestilling og kjønnsroller I

Samanehs reise kapittel 2
  • Introduksjon til kapittelet: Vi ser en video og snakker om den.
  • Leseforståelse.
  • Samtale og diskusjon basert på det du har hørt
  • Grammatikk: Litt om preposisjonsuttrykk (mer i kapittel 10)  • B2

  • Fast-track

COMPLETED

19 Jan at 19:00 - 20:50
Astrid Nørsterud

Astrid Nørsterud

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level