6. Kapittel 2: Likestilling og kjønnsroller III


  • Samanehs reise kapittel 2

  • Samaneh på bransjetreff del III

  • Diskusjon om teksten

  • Grammatikk: Konjunksjoner

  • B2

  • Fast-track

COMPLETED

26 Jan at 19:00 - 20:50
Profile margareth

Margareth Berg

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level