7. Kapittel 3: Politikk, #MeToo og politiske prosesser I

Samanehs reise kapittel 3
  • Vi ser en video: Introduksjon til kapittelet
  • Lese: Politiske prosesser
  • Jobbing med vokabular: 10 nye ord
  • Diskusjon
  • Grammatikk: Subjunksjoner og struktur i leddsetninger  • B2

  • Fast-track

COMPLETED

31 Jan at 19:00 - 20:50
Margareth Berg

Margareth Berg

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level