7. Kapittel 3: Politikk, #MeToo og politiske prosesser I

Samanehs reise kapittel 3

  • Vi ser en video: Introduksjon til kapittelet

  • Lese: Politiske prosesser

  • Jobbing med vokabular: 10 nye ord

  • Diskusjon

  • Grammatikk: Subjunksjoner og struktur i leddsetninger
  • B2

  • Fast-track

Starts in 4 days

31 Jan at 19:00 - 20:50
Profile margareth

Margareth Berg

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level