8. Kapittel 3: Politikk, #MeToo og politiske prosesser II


  • Samanehs reise kapittel 3

  • Vi ser et videoklipp + diskusjon

  • Lesing/Lytting og samtale

  • Grammatikk: Fokus på indirekte tale


  • B2

  • Fast-track

Starts in 6 days

02 Feb at 19:00 - 20:50
Profile margareth

Margareth Berg

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level