9. Kapittel 3: Politikk, #MeToo og politiske prosesser III

  • Samanehs reise kapittel 3
  • Lesing/Lytting og vokabular
  • Vi ser "Debatten"
  • Vi diskuterer
  • Grammatikk: Som-setninger

  • B2

  • Fast-track

COMPLETED

07 Feb at 19:00 - 20:50
Margareth Berg

Margareth Berg

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level