19. Kapittel 7: Miljø I

Samanehs reise kapittel 7 
  • Mange nye ord
  • Samtale: Klimaendringer
  • Grammatikk: Hypotetiske setninger
  • Video: Intro til kapittelet
  • Diskusjon: Kildesortering


  • B2

  • Fast-track

COMPLETED

14 Mar at 19:00 - 20:50
Margareth Berg

Margareth Berg

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian B2

B2 Upper-intermediate level